- Mã sản phẩm: X889 - Trọng lượng: 650g - Kích thước: 70 x 140 cm - Màu sắc: Trắng - 100% Cotton Mỹ, Xơ dài chải kỹ.