Khách Sạn Tháng Mười

Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thùy Vân là đối tác thân thiết của khách sạn Tháng Mười. Chuyên cung cấp các thiết bị nhà hàng khách sạn.

Thùy Dương Resort

Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thùy Vân là đối tác thân thiết của Resort Thùy Dương. Chuyên cung cấp các thiết bị nhà hàng khách sạn.

Và rất nhiều Đối tác khác